เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                                                คำร้อง , ทำนอง  ครูเอื้อ  สุนทรสนาน
                            
                 ดาราคาม     คือสมญานามแห่งคามแคว้นเรา
                                  ใต้ร่มเงาขวัญพี่น้องเราได้เนาว์อาศัย
                  ดาคาราม    สถาบันงามเวทย์วามไสว
                                  สมภูมิอันภาคภูมิไฉไล
                                  เป็นขวัญใจขวัญดาลาวัลย์
                  เราชื่นชม เรานิยมชมสถาบัน
                 มิ่งเอยขวัญเอยผูกพัน  ก่อประกัน  เกียรติอันศักดา
                 สีฟ้าพราวเมฆขาวว่อนวาวพราวเพริดเจิดตา
                 คือแจรงแห่งชะตา  ราศีโสภา  ประดาขวัญดาว