แผนดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 458.84 KB
โครงการ ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.81 KB
โครงการ ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 376.79 KB
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดาราคาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.18 KB