ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดาราคามรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จาก สพป.กทม.
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนดาราคาม รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ จากคณะผู้ตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นายศุภกิจ จิตคลองทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและวิชาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นายธวัชชัย  มิตรโกสม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยา เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล สพป.กทม.
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 2565,13:26   อ่าน 43 ครั้ง