ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดาราคามร่วมกิจกรรมฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔(บางเขน)
วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕โรงเรียนดาราคาม จำนวน ๔๒ คนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษางาน ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔(บางเขน) ตามหลักคิด “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนักเรียนได้รับการฝึกและรับรู้ถึงปัญหาของการทำเกษตรกร และวิธีการแก้ปัญหา รวมถึงการนำภาคทฤษฎีมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 2566,18:37   อ่าน 35 ครั้ง