ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดาราคาม ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีระลึกถึงพระคุณครูบุรพาจารย์ พิธียกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา การแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งในปี ๒๕๖๖ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดาราคาม รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรางวัลบุคคลรัก ศรัทธาและเสียสละ อุทิศตนในวิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา นางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐสุข และนางสาววันเพ็ญ เดชจร รับรางวัลครูดีศรีประถมกรุงเทพ
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2566,11:28   อ่าน 46 ครั้ง