ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบดวงดาว ลูกเสือเนตรนารี ดาราคาม
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนดาราคามจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทดสอบดวงดาว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดาราคาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกเสือ และเนตรนารี มีพัฒนาทางร่างกาย มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ฝึกให้รู้จักการดำรงชีวิต  และรู้จักใช้ทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย ฐานทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน ๖ ฐาน  ฐานความรู้ ด้านทักษะการดำรงชีวิต ๖ ฐาน
 
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2566,18:43   อ่าน 66 ครั้ง