ภาพกิจกรรม
พิธีอำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       วันพฤหัสที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนดาราคาม นำโดยท่านศรีจันทร์ ปัสสาคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีอำลา
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 4 ท่าน  ในการนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม 
ได้ให้โอวาทเเละกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจเเละหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองเเละวิชาชีพในอนาคต
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,14:41   อ่าน 38 ครั้ง