ภาพกิจกรรม
โรงเรียนดาราคาม ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
 
สังกัดกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด   โดยนายศรีจันทร์  ปัสสาคำ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม ได้ดำเนินการมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องเเละดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ เเละระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ผู้ปกครองนำนักเรียนมาติดต่อสอบถามเเละสมัครเข้าเรียนกันอย่างต่อเนื่อง  
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2566,09:50   อ่าน 33 ครั้ง