imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

ico ita

LINK ที่น่าสนใจ

91-7803

logonationedu

logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

การจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนดาราคาม

คลิกอ่านรายระเอียด

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ ครอบครัว (แบบแฟลต ๘ หน่วย)

 คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            - copy                               

อักษรย่อ  ส.ร.ค.                                                                                    


                       ส.   ย่อมาจาก             กรมสามัญศึกษา ซึ่งเดิมโรงเรียนนี้อยู่ในสังกัด
                       ร.    ย่อมาจาก             ดารา  แปลว่า ดาว , ดวงดาว

                       ค.   ย่อมาจาก             คาม  แปลว่าบ้าน , หมู่บ้าน

                       สีประจำโรงเรียน          ฟ้า - ขาว หมายถึงท้องฟ้าและปุยเมฆ