logobaner2

imageimageimage

s  23568512

   นางนุชนาฏ  เจริญสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม

37

LINK หน่วยงานสำคัญ

91-7803
logo66
logonationedu
logoniets
moe
mua
obec
omoe
onec
ops
vec

เข้าสู่ระบบสมาชิกทำเนียบผู้บริหาร

img 2673

 

นางนงค์ลักษณ์   สืบพงษ์

 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน