คณะครูโรงเรียนดาราคามศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ณ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

p1

p3p2p4