ประชุมผู้ปกครอง เทอม ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนดาราคาม ห้องประชุมตะวัน การประชุมผู้ปกครองแบ่งเป็น ๒ รอบดังนี้ ประชุมผู้ปกครองช่วงเช้า สายชั้นอนุุบาล สายชั้นการศึกษาพิเศษ สายชั้นป.๑-ป.๓  ประชุมผู้ปกครองช่วงบ่าย สายชั้นป.๔-ป.๖

 

page1

tt2page

tt2page2