กิจกรรมทำบุญประจำทุกเดือนมิถุนายน คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำบุญถวายปัจจัย

p1

p2