กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  จัดกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนได้เวียนเทียนในวันสำคัญทางระพุทธศาสนา

page11

page12