กิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ โรงเรียนดาราคาม ห้องประชุมตะวัน วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครู

p-vert