กิจกรรมเปิดบ้านดาว (Open House) วันที่ 3 มีนาคม 25ุ60 ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น โครงงานของแต่ละชั้น และยังมีกิจกรรมตลาดนั้นมือสอง เป็นต้น โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนเป็นอย่างดี

cats

 

 

page

 

 ดูภาพต่อ