ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

page

ดูภาพต่อ