นื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนดาราคามจัดพิธีถวายพระพร เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี

อ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพร และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา โ

ดยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมร้องในครั้งนี้ด้วย

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม