วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมโรงเรียนดาราคาม
โดยได้รับเกียรติจาก นางนุชนาฏ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม
เป็นประธานในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนในครั้ง