ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 5) 02 มิ.ย. 66
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 10) 02 มิ.ย. 66
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (อ่าน 8) 02 มิ.ย. 66
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี (สสวท.) มอบวัสดุเเละครุภัณฑ์ ให้แก่โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 55) 19 เม.ย. 66
ยินดีต้อนรับนางวรางคณา ไชยเรือน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (อ่าน 55) 18 เม.ย. 66
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญบูรณะเมรุวัดม่วงชุ่ม และไหว้พระ ณ จังหวัดสิงห์บุรี (อ่าน 64) 02 เม.ย. 66
การศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต ๑ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดระยอง (อ่าน 76) 30 มี.ค. 66
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 78) 28 มี.ค. 66
การประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 85) 25 มี.ค. 66
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 73) 23 มี.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมคงคา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนปทุมคงคา (อ่าน 78) 17 มี.ค. 66
ปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนดาราคาม (อ่าน 74) 17 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีแก่ท่าน ดร.พิเชฐร์ วันทอง เนื่องในโอกาสได้รับเเต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 74) 16 มี.ค. 66
ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพนคร (อ่าน 64) 16 มี.ค. 66
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเปิดงาน ศึกษาภัณฑ์ มอลล์ (อ่าน 55) 15 มี.ค. 66
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเอาตัวรอดในสถานการณ์การกราดยิง Active Shooter” ตามโครงการหนี ซ่อน สู้ โดยมีคณะครูโรงเรียนดาราคามเข้าร่วมอบรม (อ่าน 60) 14 มี.ค. 66
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มรัตนโกสินทร์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนร่วมต้อนรับนายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม สพป.กทม. (อ่าน 56) 14 มี.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 46) 14 มี.ค. 66
รับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งเเต่ระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ (อ่าน 28) 11 มี.ค. 66
โรงเรียนดาราคาม ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูป ประจำกระทรวงศึกษาธิการและพระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามมิศรจักรีสัฏฐีรอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์ (อ่าน 28) 09 มี.ค. 66
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคามเเละคณะครู มอบไอศกรีมให้แก่นักเรียน (อ่าน 25) 08 มี.ค. 66
ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๗-๘ มีนาคม ๒๕๖๖ (อ่าน 31) 08 มี.ค. 66
โรงเรียนดาราคามจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชาและทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม (อ่าน 28) 03 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ (ป.1-ป.6) และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 127) 02 มี.ค. 66
นิมนต์พระอาจารย์จากวัดธาตุทอง พระอารามหลวงเพื่อสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียน (อ่าน 88) 02 มี.ค. 66
โรงเรียนดาราคาม รับมอบสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 94) 01 มี.ค. 66
โรงเรียนดาราคาม รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (อ่าน 93) 28 ก.พ. 66
โรงเรียนดาราคาม ดำเนินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 163) 27 ก.พ. 66
นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้โอวาทแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบไอศครีมให้กับคณะครูและนักเรียน (อ่าน 110) 27 ก.พ. 66
ยินดีต้อนรับนายพิเชษฐ์ วันทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 102) 27 ก.พ. 66
สสวท.ทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (อ่าน 90) 27 ก.พ. 66
ยินดีต้อนรับคณะครู สายชั้นอนุบาล จากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ในโอกาสที่ได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 106) 27 ก.พ. 66
โรงเรียนดาราคาม จัดกิจกรรมกีฬาสี บ้านดาวเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 111) 24 ก.พ. 66
พิธีอำลานิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อ่าน 87) 23 ก.พ. 66
พิธีต้อนรับและเเสดงความยินดีเเก่ นายศรีจันทร์ ปัสสาคำ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม (อ่าน 47) 21 ก.พ. 66
การประเมินความสามารถด้านการอ่านเขียนของผู้เรียน (RT)ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 93) 20 ก.พ. 66
ยินดีต้อนรับท่านผอ. ศรีจันทร์ ปัสสาคำ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม สพป.กทม. ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 141) 14 ก.พ. 66
ก้าวไกล กับ I-Pad เพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 126) 02 ก.พ. 66
กิจกรรมทดสอบดวงดาว ลูกเสือเนตรนารี ดาราคาม (อ่าน 121) 30 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 337) 23 ม.ค. 66
(อ่าน 125) 16 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมแห่งความสุข @ ดาราคาม (อ่าน 120) 13 ม.ค. 66
โรงเรียนดาราคามร่วมกิจกรรมฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔(บางเขน) (อ่าน 151) 04 ม.ค. 66
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย มาดำเนินการฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก (อ่าน 140) 04 ม.ค. 66
จัดพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิต และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 148) 28 ธ.ค. 65
บริษัทมูน สตาร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มอบเจลล้างล้างมือ (อ่าน 147) 23 ธ.ค. 65
พิธีต้อนรับครู เข้าสู่รั้วบ้านดาวดาราคาม (อ่าน 167) 19 ธ.ค. 65
Merry Christmas@ดาราคาม (อ่าน 127) 19 ธ.ค. 65
ครูอาสาสมัครต่างชาติ จัดกิจกรรม English storytelling (อ่าน 129) 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนดาราคาม จัดกิจกรรม ๕ ธันวาคม วันดินโลก (อ่าน 175) 08 ธ.ค. 65