ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อร่วมกับโรงเรียนดาราคาม จัด พิธีปิดโครงการครูตำรวจแดร์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ) (อ่าน 70) 06 ก.ย. 65
โรงเรียนดาราคามร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมสุนกกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (อ่าน 87) 26 ส.ค. 65
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการนางนุชนาฏ เจริญสุข และคณะครูโรงเรียนดาราคาม รับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา จาก นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ จากสพป.กทม. (อ่าน 98) 24 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 12 กันยายน พ.ศ. 2565 (อ่าน 119) 17 ส.ค. 65
นายเสมอพร อัญญาฤทธิกุล มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 141) 26 ก.ค. 65
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 128) 23 ก.ค. 65
โรงเรียนดาราคามร่วมกับสถานีตำรวจทองหล่อ จัดโครงการ ครูตำรวจแดร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ที่เกิดกับนักเรียน (อ่าน 132) 22 ก.ค. 65
โรงเรียนดาราคามจัดทำโครงการ อาหารแห่งน้ำใจ (อ่าน 165) 22 ก.ค. 65
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 117) 12 ก.ค. 65
สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับโรงเรียนดาราคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมครูบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 2565 ณ โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 113) 02 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 105) 30 มิ.ย. 65
จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 99) 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 90) 22 มิ.ย. 65
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 165) 17 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 150) 17 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 153) 13 พ.ค. 65
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 144) 12 พ.ค. 65
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการต้อนรับคุณครูอาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 152) 11 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดาราคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (อ่าน 141) 09 พ.ค. 65
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 137) 30 เม.ย. 65
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (อ่าน 140)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดาราคาม ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 44)