ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับโรงเรียนดาราคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมครูบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 2565 ณ โรงเรียนดาราคาม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2565,12:50   อ่าน 189 ครั้ง