ข่าวประชาสัมพันธ์
ก้าวไกล กับ I-Pad เพื่อการเรียนรู้ (อ่าน 19) 02 ก.พ. 66
กิจกรรมทดสอบดวงดาว ลูกเสือเนตรนารี ดาราคาม (อ่าน 27) 30 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง การรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา และการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 141) 23 ม.ค. 66
(อ่าน 38) 16 ม.ค. 66
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมแห่งความสุข @ ดาราคาม (อ่าน 27) 13 ม.ค. 66
โรงเรียนดาราคามร่วมกิจกรรมฐานความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔(บางเขน) (อ่าน 53) 04 ม.ค. 66
ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคลองเตย มาดำเนินการฉีดพ่นกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออก (อ่าน 43) 04 ม.ค. 66
จัดพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิต และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (อ่าน 53) 28 ธ.ค. 65
บริษัทมูน สตาร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มอบเจลล้างล้างมือ (อ่าน 62) 23 ธ.ค. 65
พิธีต้อนรับครู เข้าสู่รั้วบ้านดาวดาราคาม (อ่าน 69) 19 ธ.ค. 65
Merry Christmas@ดาราคาม (อ่าน 64) 19 ธ.ค. 65
ครูอาสาสมัครต่างชาติ จัดกิจกรรม English storytelling (อ่าน 61) 09 ธ.ค. 65
โรงเรียนดาราคาม จัดกิจกรรม ๕ ธันวาคม วันดินโลก (อ่าน 107) 08 ธ.ค. 65
กิจกรรมต้อนรับครูสู่รั้วดาราคาม (อ่าน 96) 28 พ.ย. 65
โรงเรียนดาราคามจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (อ่าน 97) 27 พ.ย. 65
สำนักเรียนวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ดำเนินการจัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามสอบโรงเรียนดาราคาม (อ่าน 132) 15 พ.ย. 65
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบสื่อ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน (อ่าน 141) 10 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง เดือนเพ็ญ@ดาราคาม ๒๕๖๕ (อ่าน 134) 08 พ.ย. 65
กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร พบพระชำระใจ ประจำเดือน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 140) 04 พ.ย. 65
โรงเรียนดาราคามดำเนินการมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)จากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) (อ่าน 156) 02 พ.ย. 65
กิจกรรมดาราคาม Back To School เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 134) 01 พ.ย. 65
โรงเรียนดาราคามรับการตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จาก สพป.กทม. (อ่าน 137) 01 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 153) 21 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 202) 05 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนดาราคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอนุบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 307) 01 ต.ค. 65
สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อร่วมกับโรงเรียนดาราคาม จัด พิธีปิดโครงการครูตำรวจแดร์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ) (อ่าน 241) 06 ก.ย. 65
โรงเรียนดาราคามร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรมสุนกกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (อ่าน 239) 26 ส.ค. 65
๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการนางนุชนาฏ เจริญสุข และคณะครูโรงเรียนดาราคาม รับการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา จาก นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ จากสพป.กทม. (อ่าน 271) 24 ส.ค. 65
นายเสมอพร อัญญาฤทธิกุล มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 310) 26 ก.ค. 65
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 270) 23 ก.ค. 65
โรงเรียนดาราคามร่วมกับสถานีตำรวจทองหล่อ จัดโครงการ ครูตำรวจแดร์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด ที่เกิดกับนักเรียน (อ่าน 286) 22 ก.ค. 65
โรงเรียนดาราคามจัดทำโครงการ อาหารแห่งน้ำใจ (อ่าน 297) 22 ก.ค. 65
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 253) 12 ก.ค. 65
สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับโรงเรียนดาราคาม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมครูบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 2565 ณ โรงเรียนดาราคาม (อ่าน 245) 02 ก.ค. 65
กิจกรรมวันสุนทรภู่และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 228) 30 มิ.ย. 65
จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 211) 23 มิ.ย. 65
กิจกรรมชมรม ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 200) 22 มิ.ย. 65
การตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 277) 17 พ.ค. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 266) 17 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 260) 13 พ.ค. 65
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 251) 12 พ.ค. 65
การปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการต้อนรับคุณครูอาสาสมัครสอนภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 262) 11 พ.ค. 65
ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดาราคาม เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (อ่าน 251) 09 พ.ค. 65
สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 242) 30 เม.ย. 65
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ (อ่าน 250)
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดาราคาม ครั้งที่ 1/2565 (อ่าน 124)