ผู้บริหาร

นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2022
ปรับปรุง 19/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 96738
Page Views 123499
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 02-258-6605
8 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
9 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
11 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
56 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
68 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
69 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
70 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
71 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
72 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
73 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
74 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
75 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
76 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
77 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
78 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
79 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
80 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
81 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
82 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
83 โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ) ดุสิต ดุสิต 022413374
84 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
88 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
103 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) หิรัญรูจี ธนบุรี 02-473-7000 ต่อ 2104
110 โรงเรียนวัดบางเสาธง บางขุนศรี บางกอกน้อย
111 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
112 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ หัวหมาก บางกะปิ
113 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
114 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม 02-291-5964
115 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
116 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
138 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
140 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
141 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
142 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
143 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
144 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
147 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
150 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
151 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
152 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
154 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
156 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
157 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
158 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
159 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
160 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
163 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
164 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว หลักสอง บางแค
165 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
166 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
167 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
169 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
170 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
175 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
176 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
177 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
178 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
181 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
190 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
191 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
202 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
208 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
209 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
210 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
211 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
212 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
213 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
214 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
215 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
216 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
217 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
218 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
219 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
221 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
222 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
223 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
224 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
225 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
226 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
227 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
228 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
229 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
230 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
234 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
238 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
242 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
245 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
246 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
248 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
249 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
260 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
261 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
262 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
263 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
264 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
265 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
266 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
267 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
269 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
271 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
272 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
273 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
279 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
280 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
281 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
282 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
284 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
285 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
287 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
288 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
290 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
291 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
292 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
298 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
299 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
300 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
301 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
302 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
303 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
304 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
305 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
306 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง
307 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
308 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
309 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
310 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
311 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
312 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
313 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
314 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
315 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
316 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
317 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
318 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
319 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
320 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
321 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
322 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
323 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
324 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
325 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
326 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
328 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
329 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
334 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
335 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
336 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
337 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
338 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
339 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
348 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
349 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
350 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
351 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
352 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
353 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม