ผู้บริหาร

นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความโปร่งใสในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2022
ปรับปรุง 24/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 134532
Page Views 187282
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
5 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
6 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 02-258-6605
7 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
8 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
9 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
12 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
54 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
57 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
68 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
69 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
70 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
71 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
72 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
73 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
74 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
75 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
76 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
77 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
78 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
79 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
80 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
81 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
82 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
83 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
88 โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ) ดุสิต ดุสิต 022413374
89 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
90 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
91 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
103 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
104 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
105 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) หิรัญรูจี ธนบุรี 02-473-7000 ต่อ 2104
110 โรงเรียนวัดบางเสาธง บางขุนศรี บางกอกน้อย
111 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
112 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ หัวหมาก บางกะปิ
113 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
114 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม 02-291-5964
115 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
116 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
117 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
134 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
138 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
140 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
141 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
142 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
143 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
144 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
146 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
147 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
150 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
151 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
152 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
153 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
154 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
155 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
156 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
157 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
158 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
159 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
160 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
163 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
164 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว หลักสอง บางแค
165 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
166 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
167 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
168 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
169 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
170 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
171 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
175 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
176 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
177 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
178 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
179 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
181 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
182 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
189 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
190 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
191 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
192 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
203 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
208 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
209 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
210 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
211 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
212 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
213 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
214 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
215 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
216 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
217 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
218 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
219 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
221 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
222 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
223 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
224 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
225 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
226 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
227 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
228 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
229 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
230 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
231 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
240 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
245 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
246 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
247 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
248 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
250 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
260 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
261 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
262 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
263 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
264 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
265 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
266 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
267 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
269 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
271 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
272 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
273 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
274 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
279 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
280 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
281 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
282 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
283 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
284 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
285 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
287 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
288 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
290 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
291 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
292 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
293 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
298 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
299 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
300 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
301 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
302 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
303 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
304 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
305 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
306 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง
307 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
308 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
309 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
310 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
311 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
312 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
313 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
314 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
315 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
316 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
317 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
318 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
319 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
320 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
321 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
322 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
323 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
324 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
325 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
326 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
328 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
329 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
332 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
333 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
334 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
335 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
336 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
337 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
338 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
339 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
340 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
346 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
348 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
349 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
350 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
351 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
352 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
353 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม