ผู้บริหาร

นางนุชนาฏ เจริญสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความโปร่งใสในโรงเรียน
ดูผลโหวด
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2022
ปรับปรุง 02/02/2023
สถิติผู้เข้าชม 204496
Page Views 277866
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิ้งค์น่าสนใจ

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) บางชัน คลองสามวา
2 โรงเรียนโรจน์เสรีอนุสรณ์ คลองตัน คลองเตย
3 โรงเรียนอนุบาลเทพบุตร คลองตัน คลองเตย
4 โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง คลองตัน คลองเตย 3902917
5 โรงเรียนโรงเรียนสิงฟ้า คลองตัน คลองเตย 02-258-6605
6 โรงเรียนอนุบาลทอสี คลองตัน คลองเตย
7 โรงเรียนอนุบาลมารี คลองตัน คลองเตย
8 โรงเรียนเกษมพิทยา คลองตัน คลองเตย 3912357
9 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย คลองตัน คลองเตย
10 โรงเรียนอนุบาลดารารัตน์ คลองตัน คลองเตย
11 โรงเรียนดรุณาลัยสุขุมวิท คลองตัน คลองเตย
12 โรงเรียนวชิรสิน คลองตัน คลองเตย
13 โรงเรียนอนุบาลเทพสนิท คลองตัน คลองเตย
14 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา คลองตัน คลองเตย
15 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ คลองตัน คลองเตย
16 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ คลองตัน คลองเตย
17 โรงเรียนอนุบาลมิตรเด็ก คลองตัน คลองเตย
18 โรงเรียนอนุบาลดิษยศริน คลองตัน คลองเตย
19 โรงเรียนอนุบาลอุทยานเด็ก คลองตัน คลองเตย
20 โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่ คลองตัน คลองเตย
21 โรงเรียนคลองเตยวิทยา คลองเตย คลองเตย
22 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ คลองเตย คลองเตย
23 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คลองเตย คลองเตย
24 โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คลองเตย คลองเตย
25 โรงเรียนขจรศึกษา คลองเตย คลองเตย
26 โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ คลองเตย คลองเตย
27 โรงเรียนอนุบาลบุษรา คลองเตย คลองเตย
28 โรงเรียนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ คลองเตย คลองเตย
29 โรงเรียนวรรณวิทย์ คลองเตย คลองเตย
30 โรงเรียนอนุบาลแสงวิทย์ คลองเตย คลองเตย
31 โรงเรียนศรีวิกรณ์ พระโขนง คลองเตย
32 โรงเรียนพระโขนงวิทยา พระโขนง คลองเตย
33 โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก พระโขนง คลองเตย
34 โรงเรียนอนุบาลอธิพร พระโขนง คลองเตย
35 โรงเรียนอนุบาลจินดาวิทย์ พระโขนง คลองเตย
36 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนา พระโขนง คลองเตย
37 โรงเรียนปทุมคงคา พระโขนง คลองเตย
38 โรงเรียนอนุบาลทักษิณา พระโขนง คลองเตย
39 โรงเรียนดาราคาม พระโขนง คลองเตย
40 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง พระโขนง คลองเตย
41 โรงเรียนวิศาลวิทย์ พระโขนง คลองเตย
42 โรงเรียนอนุบาลใจดี พระโขนง คลองเตย
43 โรงเรียนอนุบาลนพพรรณ พระโขนง คลองเตย
44 โรงเรียนซินหยกฮั้วกงฮัก พระโขนง คลองเตย
45 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดินแดง
46 โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
47 โรงเรียนอนุบาลปานตา ดินแดง ดินแดง
48 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม ดินแดง ดินแดง
49 โรงเรียนนิธิปริญญา ดินแดง ดินแดง
50 โรงเรียนอนุบาลชินณพงศ์ ดินแดง ดินแดง
51 โรงเรียนจำนงค์วิทยา ดินแดง ดินแดง
52 โรงเรียนอำนวยพิทยา ดินแดง ดินแดง
53 โรงเรียนสตรีพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง
54 โรงเรียนจันทรวิชา ดินแดง ดินแดง
55 โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ ดินแดง ดินแดง
56 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา ดินแดง ดินแดง 02 2451966
57 โรงเรียนอนุบาลผ่องพรรณ ดินแดง ดินแดง
58 โรงเรียนประไพพัฒน์ ดินแดง ดินแดง
59 โรงเรียนอนุบาลปรางชมพู ดินแดง ดินแดง
60 โรงเรียนถาวรวิทยาคาร ดินแดง ดินแดง
61 โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยา ดินแดง ดินแดง
62 โรงเรียนจำนงค์พิทยา ดินแดง ดินแดง
63 โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ ดินแดง ดินแดง
64 โรงเรียนแม่พระฟาติมา ดินแดง ดินแดง
65 โรงเรียนกอบวิทยา ดินแดง ดินแดง
66 โรงเรียนอนุบาลสมใจ ดินแดง ดินแดง
67 โรงเรียนอัมพวันศึกษา ดุสิต 2431979
68 โรงเรียนสตรีเนติศึกษา ดุสิต
69 โรงเรียนอนุบาลแก้ว ดุสิต
70 โรงเรียนอนุบาลสาริน ดุสิต
71 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
72 โรงเรียนสิริสาสน์วิทยาลัย ดุสิต
73 โรงเรียนช่างอากาศอำรุง ดุสิต
74 โรงเรียนศรีดรุณ ดุสิต
75 โรงเรียนอนุบาลศรีสัปดาห์ ดุสิต
76 โรงเรียนกฤษฎาวิทย์ ดุสิต
77 โรงเรียนราชินีบน ดุสิต
78 โรงเรียนทบอ.สื่อสารสงเคราะห์ ดุสิต
79 โรงเรียนอนุบาลนาฏศิลป์สัมพันธ์ ดุสิต
80 โรงเรียนสุภาวดี ดุสิต
81 โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์สามเสน ดุสิต
82 โรงเรียนเยาวชนศึกษา ดุสิต
83 โรงเรียนพันธะศึกษา ดุสิต ดุสิต
84 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ดุสิต ดุสิต
85 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร ดุสิต ดุสิต
86 โรงเรียนราขวัตรวิทยา ดุสิต ดุสิต
87 โรงเรียนวัดโบสถ์ ดุสิต ดุสิต
88 โรงเรียนพันธะศึกษาแผนกมัธยม ดุสิต ดุสิต
89 โรงเรียนครูเนี้ยน (อักษรเจริญ) ดุสิต ดุสิต 022413374
90 โรงเรียนราชวินิต ดุสิต ดุสิต 022812156, 022820217, 022821807
91 โรงเรียนพันธะวัฒนา ดุสิต ดุสิต
92 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
93 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนนครไชยศรี ดุสิต
94 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ วชิรพยาบาล ดุสิต
95 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ วชิรพยาบาล ดุสิต
96 โรงเรียนอนุบาลธรรมาภิรักษ์เทเวศน์ วชิรพยาบาล ดุสิต
97 โรงเรียนโยนออฟอาร์ค วชิรพยาบาล ดุสิต
98 โรงเรียนวัดราชาธิวาส วชิรพยาบาล ดุสิต
99 โรงเรียนคอนเซ็ปชัญ วชิรพยาบาล ดุสิต
100 โรงเรียนโยนออฟอาร์คอนุบาล วชิรพยาบาล ดุสิต
101 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วชิรพยาบาล ดุสิต
102 โรงเรียนจิตรลดา สวนจิตรลดา ดุสิต
103 โรงเรียนนันทนศึกษา สวนจิตรลดา ดุสิต
104 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สวนจิตรลดา ดุสิต 022820117, 022827897 ต่อ 105, 102
105 โรงเรียนอนุบาลทิพพรรณี สวนจิตรลดา ดุสิต 2413401-2
106 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก คลองชักพระ ตลิ่งชัน (02 ) 4243326
107 โรงเรียนกวดวิชาบ้านเดอมงฟอร์ต ทุ่งครุ ทุ่งครุ
108 โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร วัดกัลยาณ์ ธนบุรี
109 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(ประถม) หิรัญรูจี ธนบุรี 02-473-7000 ต่อ 2104
110 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย
111 โรงเรียนวัดบางเสาธง บางขุนศรี บางกอกน้อย
112 โรงเรียนดรุณวัฒนา ศิริราช บางกอกน้อย 081-9199041
113 โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ หัวหมาก บางกะปิ
114 โรงเรียนนพรัตน์พัฒนศาสตร์ แสมดำ บางขุนเทียน
115 โรงเรียนรักษาราชวิตร บางคอแหลม บางคอแหลม 02-291-5964
116 โรงเรียนเพาะปัญญา และ โรงเรียนอนุบาลเพาะปัญญา วัดพระยาไกร บางคอแหลม 2891024
117 โรงเรียนอนุบาลกุลวรรณ บางซื่อ บางซื่อ
118 โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
119 โรงเรียนส่งเสริมวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
120 โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
121 โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา บางซื่อ บางซื่อ
122 โรงเรียนอนุบาลแสงโสม บางซื่อ บางซื่อ
123 โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อ บางซื่อ บางซื่อ
124 โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์ บางซื่อ บางซื่อ
125 โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณ บางซื่อ บางซื่อ
126 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ บางซื่อ บางซื่อ
127 โรงเรียนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร บางซื่อ บางซื่อ
128 โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย บางซื่อ บางซื่อ
129 โรงเรียนอนุบาลจำนงค์ศิลป์ บางซื่อ บางซื่อ
130 โรงเรียนปิ่นวัฒนา บางซื่อ บางซื่อ
131 โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
132 โรงเรียนบางโพศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
133 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส บางซื่อ บางซื่อ
134 โรงเรียนวีระพิทยา บางซื่อ บางซื่อ
135 โรงเรียนซินไตท้ง บางซื่อ บางซื่อ
136 โรงเรียนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
137 โรงเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ2(สุวรรณสุทธาราม) บางซื่อ บางซื่อ 5869391
138 โรงเรียนกุลวรรณศึกษา บางซื่อ บางซื่อ
139 โรงเรียนอนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา บางซื่อ บางซื่อ
140 โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ บางซื่อ
141 โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา บางซื่อ บางซื่อ
142 โรงเรียนสิริรัตนาธร บางนา บางนา
143 โรงเรียนอรรถวิทย์ บางนา บางนา 02744-8818-9
144 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บางรัก
145 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา บางรัก บางรัก
146 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ บางรัก บางรัก
147 โรงเรียนเยนเฮส์เม็นโมเรียล มหาพฤฒาราม บางรัก
148 โรงเรียนคริสต์ธรรมวิทยา มหาพฤฒาราม บางรัก
149 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม มหาพฤฒาราม บางรัก
150 โรงเรียนอนุบาลจิดาภา มหาพฤฒาราม บางรัก
151 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม สีลม บางรัก
152 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ สีลม บางรัก
153 โรงเรียนอนุบาลรักลูก สีลม บางรัก
154 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น สีลม บางรัก
155 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สีลม บางรัก
156 โรงเรียนสัจจพิทยา สีลม บางรัก
157 โรงเรียนจี้จึ้ง สีลม บางรัก
158 โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ สีลม บางรัก
159 โรงเรียนกว่างเจ้า สีลม บางรัก
160 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา สี่พระยา บางรัก
161 โรงเรียนยุหมินพัฒนา สี่พระยา บางรัก
162 โรงเรียนอนุบาลเสริมมิตร สี่พระยา บางรัก
163 โรงเรียนอาทรศึกษา สี่พระยา บางรัก
164 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี บางไผ่ บางแค
165 โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว หลักสอง บางแค
166 โรงเรียนประสาทวิทย์วัฒนา ปทุมวัน
167 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปทุมวัน ปทุมวัน
168 โรงเรียนดรุณอักษร ปทุมวัน ปทุมวัน
169 โรงเรียนสตรีศรีบำรุง รองเมือง ปทุมวัน
170 โรงเรียนอนุบาลสุนรา รองเมือง ปทุมวัน
171 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ลุมพินี ปทุมวัน
172 โรงเรียนอนุบาลสุนี ลุมพินี ปทุมวัน
173 โรงเรียนจำรูญพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
174 โรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ลุมพินี ปทุมวัน
175 โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษา ลุมพินี ปทุมวัน
176 โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ ลุมพินี ปทุมวัน
177 โรงเรียนสุนีพิทยา ลุมพินี ปทุมวัน
178 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา สวนหลวง ประเวศ 023210388
179 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
180 โรงเรียนบัณฑืตวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย
181 โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยา คลองมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย 026216348
182 โรงเรียนวัดสระเกศ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
183 โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตร บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
184 โรงเรียนประสาทวุฒิ บ้านบาตร ป้อมปราบศัตรูพ่าย
185 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
186 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ป้อมปราบ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
187 โรงเรียนสมานศึกษาวิทยา วัดเทพศิรินทร์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย
188 โรงเรียนวัดโสมนัส วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย 022810792, 022820131
189 โรงเรียนเจริญศึกษา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
190 โรงเรียนสตรีจุลนาค วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
191 โรงเรียนไทยประสาทวิทยา วัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย
192 โรงเรียนเทพปัญญา สามเสนใน พญาไท
193 โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ สามเสนใน พญาไท
194 โรงเรียนอนุบาลหัศแก้ว สามเสนใน พญาไท
195 โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา สามเสนใน พญาไท
196 โรงเรียนอนุบาลสวนสวรรค์ สามเสนใน พญาไท
197 โรงเรียนเรวดี สามเสนใน พญาไท
198 โรงเรียนอนุบาลรัศมี สามเสนใน พญาไท
199 โรงเรียนธำรงวิทย์ สามเสนใน พญาไท
200 โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ สามเสนใน พญาไท
201 โรงเรียนดาริกา สามเสนใน พญาไท
202 โรงเรียนอนุบาลดรุณา สามเสนใน พญาไท
203 โรงเรียนอนุบาลสุชาวดี สามเสนใน พญาไท
204 โรงเรียนสวนบัว สามเสนใน พญาไท
205 โรงเรียนอนุบาลรัศมีอรรถวิมล สามเสนใน พญาไท
206 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา สามเสนใน พญาไท
207 โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ สามเสนใน พญาไท 022799802
208 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญสันต์ สามเสนใน พญาไท
209 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สามเสนใน พญาไท
210 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พระนคร
211 โรงเรียนพิมานวิทย์ พระนคร
212 โรงเรียนแสนยานุกรวิทยา พระนคร
213 โรงเรียนสุพมาศพิทยาคม พระนคร
214 โรงเรียนวัดชนะสงคราม ชนะสงคราม พระนคร 020436548
215 โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ ชนะสงคราม พระนคร
216 โรงเรียนอนุบาลเขียนนิวาสน์ ชนะสงคราม พระนคร
217 โรงเรียนสตรีวิทยา บวรนิเวศ พระนคร
218 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ บวรนิเวศ พระนคร
219 โรงเรียนสตรีวรนาถ บางขุนพรหม พระนคร
220 โรงเรียนสวนเด็ก บางขุนพรหม พระนคร
221 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ บางขุนพรหม พระนคร
222 โรงเรียนวัลยา บางขุนพรหม พระนคร
223 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก บ้านพานถม พระนคร 022816104
224 โรงเรียนวัดราชบพิธ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
225 โรงเรียนราชินี พระบรมมหาราชวัง พระนคร
226 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง พระนคร
227 โรงเรียนวัดสังเวช วัดสามพระยา พระนคร
228 โรงเรียนเบญจมราชาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
229 โรงเรียนภารตวิทยาลัย สำราญราษฎร์ พระนคร
230 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย บางจาก พระโขนง 023115185, 023111786
231 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต บางจาก พระโขนง
232 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ บางจาก พระโขนง
233 โรงเรียนสวนนันทวัน บางจาก พระโขนง
234 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย บางจาก พระโขนง
235 โรงเรียนอนุบาลปาณยา บางจาก พระโขนง
236 โรงเรียนสมาหารศึกษา บางจาก พระโขนง
237 โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณ บางจาก พระโขนง
238 โรงเรียนบพิธวิทยา บางจาก พระโขนง
239 โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาล บางจาก พระโขนง
240 โรงเรียนอนุบาลวัฒนาอุปถัมภ์ บางจาก พระโขนง
241 โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง
242 โรงเรียนใจรักอนุบาล บางจาก พระโขนง
243 โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนสามัญปุณณวิถี บางจาก พระโขนง
244 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเพชร บางจาก พระโขนง
245 โรงเรียนอนุบาลสุนทร บางจาก พระโขนง
246 โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง 023939123
247 โรงเรียนสมถวิล บางจาก พระโขนง 3325253-4
248 โรงเรียนนารีนิรมล บางจาก พระโขนง
249 โรงเรียนอนุบาลนฤมล บางจาก พระโขนง
250 โรงเรียนลาซาล บางนา พระโขนง
251 โรงเรียนเฉลิมสาสน์ศึกษาบางนา บางนา พระโขนง
252 โรงเรียนสุทธิบงกข บางนา พระโขนง
253 โรงเรียนอนุบาลพรรณทิพย์ บางนา พระโขนง
254 โรงเรียนเปรมสันต์ บางนา พระโขนง
255 โรงเรียนอนุบาลนวลทอง บางนา พระโขนง
256 โรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ บางนา พระโขนง
257 โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา บางนา พระโขนง
258 โรงเรียนอนุบาลพัสวี บางนา พระโขนง
259 โรงเรียนอนุบาลอุดมสุข บางนา พระโขนง
260 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา บางนา พระโขนง
261 โรงเรียนประภามนตรี บางนา พระโขนง
262 โรงเรียนอนุบาลปราณี บางนา พระโขนง
263 โรงเรียนอนุบาลศรีศึกษา บางนา พระโขนง
264 โรงเรียนพิพัฒนา พระโขนง พระโขนง
265 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม บางแวก ภาษีเจริญ
266 โรงเรียนวรมงคล ยานนาวา
267 โรงเรียนอนุบาลมลิวัลย์ ช่องนนทรี ยานนาวา
268 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม ช่องนนทรี ยานนาวา
269 โรงเรียนทวีวัฒนา ช่องนนทรี ยานนาวา
270 โรงเรียนนนทรีวิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา 022862105, 022865035 ต่อ 103, 118
271 โรงเรียนวรสารพิทยา ช่องนนทรี ยานนาวา
272 โรงเรียนประถมนนทรี ช่องนนทรี ยานนาวา 022491446
273 โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ ช่องนนทรี ยานนาวา
274 โรงเรียนอนุบาลพระแม่แห่งยุติธรรม บางโพงพาง ยานนาวา
275 โรงเรียนตรีวิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
276 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา บางโพงพาง ยานนาวา
277 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา บางโพงพาง ยานนาวา
278 โรงเรียนอนุบาลมงคลวรรณ บางโพงพาง ยานนาวา
279 โรงเรียนอนุบาลบ้านทรงไทย บางโพงพาง ยานนาวา
280 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา บางโพงพาง ยานนาวา
281 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง ยานนาวา
282 โรงเรียนสัมมาชีวศิลป์ ราชเทวี
283 โรงเรียนสมาคมสตรีไทย ราชเทวี
284 โรงเรียนอนุบาลไทรทอง ราชเทวี
285 โรงเรียนปริญญาทิพย์ ราชเทวี
286 โรงเรียนอนุบาลกิตติกุล ราชเทวี
287 โรงเรียนอนุบาลอิ่มเอม ราชเทวี
288 โรงเรียนอนุบาลพันธ์พิศวัฒนา ราชเทวี
289 โรงเรียนอนุบาลทองอินทร์ ราชเทวี
290 โรงเรียนปานะพันธุ์พญาไท ราชเทวี
291 โรงเรียนอนุบาลจารุณี ราชเทวี
292 โรงเรียนบ้านครัววิทยา ถนนเพชรบุรี ราชเทวี 022168539
293 โรงเรียนประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
294 โรงเรียนอนุบาลหมีน้อย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
295 โรงเรียนพญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี
296 โรงเรียนศรีอยุธยา ทุ่งพญาไท ราชเทวี
297 โรงเรียนอนุบาลตันติเมธ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
298 โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ทุ่งพญาไท ราชเทวี
299 โรงเรียนสวนมิสกวัน ทุ่งพญาไท ราชเทวี
300 โรงเรียนสตรีประเทืองวิทย์อุรุพงษ์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี
301 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก มักกะสัน ราชเทวี
302 โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยาลัย มักกะสัน ราชเทวี
303 โรงเรียนมักกะสันพิทยา มักกะสัน ราชเทวี
304 โรงเรียนโกวิทธำรง มักกะสัน ราชเทวี
305 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง
306 โรงเรียนวัดสังฆราชา ลาดกระบัง ลาดกระบัง 021812213
307 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม วังทองหลาง วังทองหลาง
308 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา วัฒนา 3923738,3915015
309 โรงเรียนอนุบาลสี่พี่น้อง วัฒนา
310 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ พระโขนงเหนือ วัฒนา
311 โรงเรียนแสงหิรัญ พระโขนงเหนือ วัฒนา 02 311 1525
312 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง พระโขนงเหนือ วัฒนา
313 โรงเรียนสุเหร่าใหม่ สวนหลวง สวนหลวง
314 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สวนหลวง สวนหลวง 0-2311-1483
315 โรงเรียนเผยอิง จักรวรรดิ สัมพันธวงศ์
316 โรงเรียนอนุบาลจงจิตต์ ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
317 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
318 โรงเรียนกุหลาบวิทยา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
319 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
320 โรงเรียนกุหลาบวัฒนา ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์
321 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) สัมพันธวงศ์ สัมพันธวงศ์ 022213879
322 โรงเรียนมังคละศึกษา สาทร
323 โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษา สาทร
324 โรงเรียนวิริยาลัย สาทร
325 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม สาทร
326 โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
327 โรงเรียนอนุบาลจันทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
328 โรงเรียนอนุบาลสิรินทิพย์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
329 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ ทุ่งวัดดอน สาทร
330 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ทุ่งวัดดอน สาทร
331 โรงเรียนชาญเวทย์ศึกษาและตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร 2121232
332 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
333 โรงเรียนอนุบาลแสงเรือนศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
334 โรงเรียนบำรุงศึกษา ทุ่งวัดดอน สาทร
335 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร ทุ่งวัดดอน สาทร
336 โรงเรียน จิ้นเตอะ ทุ่งวัดดอน สาทร 02 2863115
337 โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ ทุ่งวัดดอน สาทร
338 โรงเรียนอนุบาลพิรินทร ทุ่งวัดดอน สาทร
339 โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยา ทุ่งวัดดอน สาทร
340 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ยานนาวา สาทร
341 โรงเรียนอนุบาลพงษ์ภูวดล ยานนาวา สาทร
342 โรงเรียนอนุบาลโกศล ยานนาวา สาทร
343 โรงเรียนศุภวิทย์ ยานนาวา สาทร
344 โรงเรียนอนุบาลวัฒนา ยานนาวา สาทร
345 โรงเรียนอนุบาลพรประสิทธิ์ ยานนาวา สาทร
346 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา ยานนาวา สาทร
347 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ยานนาวา สาทร
348 โรงเรียนโกศลวิทยา ยานนาวา สาทร 2110037
349 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนคร ยานนาวา สาทร
350 โรงเรียนบำรุงอนุชนวิทยา ยานนาวา สาทร
351 โรงเรียนสุริยานุสรณ์ ยานนาวา สาทร
352 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา ยานนาวา สาทร
353 โรงเรียนศิลปวัฒนา ยานนาวา สาทร
354 โรงเรียนบ้านเรียนเพลิน สายไหม สายไหม
355 โรงเรียนอิสลามลำไทร โคกแฝด หนองจอก